Godt ladevett er i fokus under Brannvernuka 2021. I den anledning har flere gode krefter gått sammen om ladevettreglene. Sjekk lista og se om du følger disse 10 budene for god lading. 

Dette er Ladevettreglene:

  1. Lad i rom med røykvarsler
  2. Lad når du er våken og til stede
  3. Les og følg produsentens bruksanvisning
  4. Bruk helst original lader
  5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  6. Ikke lad i senga
  7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  8. Bytt ut skadet utstyr
  9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.

Det lokale eltillsyn (DLE) er en del av Lede AS. DLEs oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Sammen sørger vi for trygg strømbruk. 

Brannvernuka 2021

Årets Brannvernuke er i uke 38, fra 20. - 26. september. I år er det spesielt fokus på godt ladevett. 

Ha brannøvelse hjemme!
DLE oppfordrer alle til å ha brannøvelse hjemme under Brannvernuka.

De fleste av oss har vært med på brannøvelser på jobb eller skole, men det er boligbranner som krever flest menneskeliv, derfor er det viktig å ha brannøvelse hjemme. Hva en brannøvelse bør inneholde, kan variere etter livssituasjon og boforhold.

Les hvordan en brannøvelse kan gjennomføres her: www.brannvernforeningen.no/brannovelse

Brannvernuka ble startet av Norsk brannvernforening og arrangeres i år sammen med forsikringsselskapet If, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og landets brannvesen.

Brannvernuke 

Hvert år arrangeres Brannvernuka i uke 38. Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen.

Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper vi å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i barnehager, skoler, institusjoner og ute i de tusen hjem.