Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord. Det har Sigurd Kleppan og Signe Marie Oland sammen med sine kolleger i Lede hatt som utgangspunkt når de nå lanserer en egen feilmeldingstjeneste. 

- Vi ønsker å gjøre terskelen for å melde inn feil i strømnettet så lav som mulig, slik at alle enkelt kan varsle oss når de ser noe de oppfatter som feil. Det er målet med tjenesten, forteller prosjektleder Signe Marie Oland.

Enklere med bilde

Frem til nå har hoveddelen av feilmeldingene kommet inn på telefon til kundeservice eller via Ledes feilmeldingstelefon. Der må man forklare hvor man er og hva slags feil det er snakk om, og det kan ofte være vanskelig.

- Et bilde vil ofte gi oss mer presis informasjon på en enklere måte. Når bildet tas via tjenesten på en mobiltelefon får vi også lokasjonsdata, dersom den som melder feilen tillater det. På denne måten får vi enkelt vite nøyaktig hvor feilen er.

Meld ifra på lede.no

Alt publikum trenger å gjøre når de ser noe de selv oppfatter som feil i strømnettet, enten det er et tre som ligger på en ledning, en åpen dør til et kabelskap eller noe annet, er å taste inn nettadressen lede.no. Der finner du en lenke til feilmeldingstjenesten og via denne tar du et bilde av feilen, legger inn plasseringen i et kart og skriver eventuelt en kort beskjed.

Mobiltelefon skjermbilde hånd

- Det er ikke uvanlig at montørene sliter unødvendig mye med å finne feilen fordi de ikke har en god nok beskrivelse av feilstedet, forteller Oland.

Systemansvarlig Sigurd Kleppan forteller at de også har gjort en jobb på mottakersiden.
Den nye tjenesten har også gjort det mulig å gjøre arbeidet med håndtering av sakene som kommer inn enklere og bedre. Vi samler mer presis informasjon. Målet vårt er å redusere tidsbruken fra en sak kommer inn og blir vurdert til den blir rettet.

Håper på flere feilmeldinger

En feil kan være så mangt. Blant de vanligste er trær som har blåst ned på strømledningen ved uvær, et kabelskap eller en nettstasjon som er skadet eller hvor døren står åpen. Lede får allerede inn omlag 100 feilmeldinger til kundesenteret i løpet av et år, men de tror uansett at det kan bli flere.
Vi håper og tror vi vil få inn flere feilmeldinger når det blir enklere å melde de inn. Vi har lagt vekt på å gjøre tjenesten enkel å bruke. Det er fristende å legge til flere felt for å få mer informasjon, men da er vi redd for at det går utover brukeropplevelsen, sier Kleppan.
Derfor er det blant annet ikke nødvendig å registrere seg med navn eller telefonnummer for å melde inn feil. Ulempen er at innsender i liten grad får noen tilbakemelding på status for feilen.
- Noen vil kanskje savne det, mens andre synes det er helt ok. Dette er en første versjon av tjenesten og vi vil fortløpende vurdere om vi bør gjøre endringer når vi nå tar den i bruk, sier Kleppan. Det vil være mulig å gi tilbakemelding til oss, og vi håper at så mange som mulig vil gjøre dette.

Gjør nærmiljøet (litt) tryggere

Oland håper tjenesten vil bli god tatt imot og mye brukt. 

- Folk må vite at deres observasjoner er viktige for oss. Tjenesten er en av mange viktige redskaper vi har for å fange opp uforutsette hendelser som kan true stabil og sikker strømforsyning. For oss i Lede handler dette om å få viktig informasjon så fort som mulig for å best mulig jobb med å holde anleggene våre sikre og i stand.

- Samtidig håper jeg at publikum lar seg motivere av å kunne bidra til å holde nærmiljøet trygt. Feil ved våre installasjoner kan medføre at man mister strømmen en kort periode, men i verste fall kan feil være livsfarlige. Det beste er å melde fra uansett dersom noe ser unormalt ut. Så håper vi at tjenesten gjør at det oppleves som enklere enn tidligere å bidra, sier hun.

Kvinne og mann ute