I Bergsbygda i Porsgrunn bor Ole Petter Bjørnsen landlig til med kone og datter, på småbruket som hans bestefar i sin tid kjøpte. Utenom en uvanlig stor plen er det ikke lenger så mye som tyder på å det en gang har vært et lite gårdsbruk.

- Jeg rev låven for noen år siden med ønske om å bygge en garasje rettet for fremtiden.

God solvinkel på taket

Låven var kanskje ikke så stor, men garasjen som ble reist på plassen må sies å være av det romslige slaget. En av fordelene det gir, er en stor takflate. Med 36 graders helling mot sør er det en perfekt flate for solceller.

- Det var ikke helt tilfeldig. Jeg er interessert i det meste som har med energi å gjøre og hadde lyst til å produsere min egen strøm, forteller han.

Elbil-lader koblet til bil.Interessen for energi fikk han da han jobbet i AF Energi og Miljø, en interesse som også kommer godt med i hans nåværende jobb som prosjektleder i Skagerak Varme. Han har likevel ikke brukt mange arbeidstimer selv på installasjon av anlegget. 

- Jeg bestilte solcellene fra en leverandør som sørget for at montører kom og installerte hele anlegget. Det finnes flere leverandører som gjør dette, forteller han.

Hva koster det?

Motivet var aldri penger, mer et ønske om å lære mer om solenergi samt å kunne produsere sitt eget drivstoff. Skal vi tro ham er kostnadene likevel ikke avskrekkende, og her har han gjort et grundig regnestykke.

- Anlegget kostet meg 145 000 kroner inkludert montering, men med Enova-støtte på 25 000 kroner ble dette redusert til 120 000 kroner. 

Det har gitt ham en årsproduksjon på cirka 9000 kWh i året. Snaut halvparten av dette bruker familien selv, mens resten selges ut på nettet. 

- Det er mest tilfredsstillende å bruke strømmen selv, men kraftleverandøren min gir meg 1 krone per kilowattime for de første 5000 kilowattimene jeg selger til dem. I tillegg får jeg 5 øre per kilowattime fra Skagerak Nett. 

Med bakgrunn i disse tallene har Bjørnsen regnet seg frem til at solcellene gjør at han har redusert energikostnadene sine med drøyt 9000 kroner i året. 

- Det gir en nedbetalingstid på mellom 13 og 15 år på et anlegg med en levetid på 30-40 år. Det synes jeg ikke er så verst.

Nedbetalt på under 10 år

Men det blir enda bedre. Bjørnsen har nemlig senket boliglånsrenten med 0,4 prosentpoeng siden han med installasjonene oppfyller kravet til grønt boliglån hos banken sin. 

- Med 2,5 millioner kroner i lån og en nedbetalingstid på 20 år gir det en ytterligere besparelse på drøyt 9000 kroner i året. Dermed halveres også nedbetalingstiden til 7,5 år.

Gøy og smart

Enova-støtten reduseres noe 1. april i 2020, men støtten vil fortsatt være betydelig. Bjørnsen mener det ikke er noe å lure på om du har et tak og huslån.

- Det er gøy å bruke sin egne og kortreiste solenergi. Med et solcelleanlegg øker du verdien på boligen med et anlegg som betaler seg selv, hevder han.

To glass med honning.