Det ble mørkt i store deler av Larvik ved tre tilfeller, på relativt kort tid, i september i år. Strømbruddene skjedde ved transformatoren i Bergløkka, som forsyner hele 6669 nettkunder i med strøm. 

Lede har gransket det inntruffne, med bistand fra ekstern kompetanse. 

– Vår konklusjon er at avbruddene skyldtes feil i et vern, som igjen koblet ut transformatoren i Bergløkka, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Lede. 

Vernet skal beskytte stasjonen og eventuellt personell som oppholder seg der, dersom feil oppstår. 

– For følsomt

– Undersøkelsen avdekker at vernet etter all sannsynlighet har vært for følsomt, og koblet ut stasjonen uten foranliggende feilårsak, sier Omnes. 

Nettselskapet Lede har gjort endringer i anlegget for å forhindre at feilen gjentar seg, og arbeider nå med å skifte ut de aktuelle komponentene. 

– Vi beklager på det sterkeste ulempene strømbruddene har ført til for våre kunder i Larvik, sier Omnes. 

Lede er et av landet største nettselskap, og distribuerer strøm til over 200 000 nettkunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark, samt Svelvik.