Etter nesten hundre års tjeneste fjernes 132 kV-ledningen fra koblingsanlegget på Knardalstrand til Roligheten på Herøya. Arbeidet vil merkes godt i nærmiljøet når helikopter brukes for å fjerne trådene fra ledningstrekket over elva.

Normalt legges trådene ned på bakken, men av hensyn til boliger, bil- og skipstrafikk må de her vinsjes inn på Herøya-siden. Noe opphold i trafikken må det likevel regnes med på dagtid i perioden 5. til 9. september, spesielt når helikopteret skal fly for å hente ledetråden tilbake til Knardalstrand. Enkelte boliger vil også bli evakuert når helikopteret må fly over disse.

De neste ukene etter at trådene er fjernet vil de to høyeste mastene på hver side av elva rives. Rivingen utføres av Ledes egne mannskaper, og i løpet av høsten vil de har fjernet resten av ledningen opp til koblingsanlegget på Knardalstrand. Ledningen erstattes av en 132 kV-kabel som i fjor ble boret og ført under elva og inn i fjellet opp til koblingsanlegget.

Både den 75 meter høye masten på Roligheten og den 38 meter høye masten på Knardalstrand ble oppført så langt tilbake som 1927. Med sine 95 år har mastene hatt en viktig oppgave med å forsyne industrien med strøm i store deler av den perioden industrien på Herøya vokste frem.

Du kan lese mer om arbeidet som er gjort her.