– Ganske mye av strømnettet ligger i bakken, men alle ledninger i luft, alle stolper og alle master i høyspentnettet i både distribusjons - og regionalnett blir fotografert av droner denne våren, forteller vedlikeholdsansvarlig David Gusfre i Lede. 

Befaringen skjer i samarbeid med droneoperatøren Stellaire, som benytter automatiske droner til denne jobben. Arbeidet overvåkes av Stellaires dronepiloter. 

2672 kilometer med strømnett skal under lupen, for å avdekke feil og mangler på ledninger og master.

– Det sparer tid, er tryggere og gir oss bedre oversikt, sier Gusfre.

Lede sørger for at strømmen kommer fram til 210 000 kunder i Vestfold, Grenland, Svelvik og Hjartdal. Hvert år befarer vi strømledningene, for å opprettholde en trygg og sikker strømforsyning. I år erstattes helikoptrene med droner i hele linjenettet.

Arbeidet er allerede i gang, og i de kommende ukene fortsetter dronene å befare strømnettet i Vestfold og Telemark. 

Dronene flyr automatisk og konsistent over strømlinjene, og alle bilder er planlagt på forhånd, slik at bilder av master tas fra samme avstand og høyde. Lede tar to bilder fra hver mast, og seks bilder mellom mastene. Dronene er og utstyrt med avansert teknologi som automatisk gjenkjenner om det er mennesker eller bilskilt på bildene, og gjør dem uskarpe for å ivareta personvern. 

Se hvor dronene befinner seg her. 

Flere fordeler med droner

Vedlikeholdsansvarlig David Gusfre peker på flere grunner til å bruke droner framfor helikopter og manuelt tilsyn: 

  • Dokumentasjonen blir bedre.
  • Sikkerheten øker for omgivelsene og eget mannskap.
  • Store kutt i CO2-utslipp.
  • Mindre støy, noe som er en spesielt stor fordel for dyr som blir skremt av lyd fra helikopter. 

Lede kutter utslipp

Byttet fra helikopter til drone har flere fordeler for miljøet. Tall fra droneoperatøren Stellaire viser at dronebruk gir en reduksjon på over 90 prosent i co2-utslipp. 

– Ved å inspisere nettet til Lede (distribusjonsnett og regionalnett) så sparer man miljøet for et utslipp på cirka 30 tonn CO2, sier Jimmy Bostrøm i Stellaire. 

Ifølge droneoperatøren tilsvarer dette CO2-kuttet like mye som årlige utslipp fra 22 personbiler med forbrenningsmotor. 

Dronen som brukes under linjebefaringen måler hele tre meter fra propelltupp til propelltupp, og har en vekt på 25 kilo.

Selv om bruken av droner blir stadig mer utstrakt bruker Lede fremdeles helikopter der det er hensiktsmessig. 

– Vi ønsker å bruke best mulig verktøy til enhver tid, og velger det som passer behovet vårt i hvert enkelt tilfelle. Vi ser stadig flere fordeler med bruk av doner, sier David Gusfre.

Les også: Vinteren 2022 befarte nettselskapet hele strømnettet i Hjartdal med drone