ASKO Oslofjord er navnet på prestisjeprosjektet til ASKO som nå reiser seg i Hanekleiva ved Sande. Dette blir deres nye sentrallager for Østlandet og blir innovativt på en rekke områder.

- Det blir et helautomatisk lager som sammen med sentrallageret i Vestby, på andre siden av Oslofjorden, skal forsyne østlandsområdet. De to lagrene blir knyttet sammen via en transportkjede med elektriske lastebiler og autonome skip, forteller Per Hansen fra Itech.

"Fremragende" bygg

Hansen er rådgiver innenfor elektro og er innleid for at ASKO skal kunne innfri de energi- og miljøkrav som stilles til bygget.

- Bygget sertifiseres i henhold til Breeam NOR-standarden og skal klassifiseres som "outstanding". Det er det høyeste nivået i henhold til Breeam NOR-standarden, forteller han.

Det er likevel ikke småtteri med strøm det nye bygget trenger. Årsforbruket er beregnet til 8,2 GWh, like mye som årsforbruket til over 400 norske gjennomsnittshusholdninger. En betydelig del av forbruket skal sikres gjennom egenproduksjon.

- På taket kommer det et solcelleanlegg som får en årsproduksjon på 1,6 GWh, forteller Hansen.

Mann foran kontrolltavle.

Lærte mye av Vestby-brann

Solceller har ASKO allerede erfaring med fra Vestby. Da lageret i Vestby brant i 2017 fikk de også noen erfaringer de helst skulle vært foruten, men hendelsen ga samtidig verdifull læring som de har med seg i Sande.

- De ulike lagrene er bygd som egne brannceller. Alt av kabler er lagt i en kulvert under bakken slik at det ikke er gjennomføringer mellom lagrene. Dersom det oppstår en brann i ett av lagrene skal dette kunne brenne ned uten at den sprer seg til de andre.

Hansen forteller også at ladepunkter som en direkte følge av brannen i Vestby ikke er satt opp rett ved bygningsmassen, men flyttet ut på området. Strømbrudd er de ikke glad i på et lager hvor det meste er automatisert.

- I Vestby har de trent mye på å restarte lageret etter strømbrudd og det kommer de til å gjøre her også. Selv om de øver tar det fort en halvtime å få satt anlegget i gang igjen om strømmen blir borte, forteller Hansen.

Strømforsyning fra fire kanter

For å sikre at bygget får den strømmen det trenger har Skagerak Netts Roy Tobiassen, sammen med kollega Glenn Marthinsen, siden februar jobbet med det gigantiske lageret til strømnettet.

Mann med hjelm og arbeidsklær.

- Det er lagt 34 000 meter med kabel mellom Sande transformatorstasjon og bygget her i Hanekleiva. Bygget blir i første omgang forsynt fra tre forskjellige kanter og det vil øke til fire når Hanekleiva transformatorstasjon står ferdig rett bortenfor her om noen år, forteller Tobiassen.

Han forteller om noen forsinkelser i forbindelse med korona-pandemien, men at det stort sett har gått veldig greit. I perioder har de også hatt med seg lærlingene Jonas Eide og Andreas Fæster Tønnessen. 

- Koronaen har gjort at vi ikke kan bytte så mye på arbeidslagene så vi fire har jobbet mye sammen i denne perioden, sier Tobiassen.

Flyfoto av lagerbygg under bygging