Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Skagerak Nett konsesjon til å bygge en 132 kV-transformatorstasjon ved Herum i Bamble kommune. Stasjonen kommer rett ved Bamble transformatorstasjon som Statnett ferdigstilte i 2014.

Tilførsel fra Skien

- Stasjonen blir forsynt via en 8 kilometer lang 132 kV-ledning som vi skal bygge mot Bolvik transformatorstasjon ved Voll i Skien, sier prosjektleder Martin Eldrup.

På sikt kan det bli aktuelt å transformere strøm til den nye stasjonen direkte fra sentralnettet ved Herum, men NVEs konsesjon omfatter i denne omgang bare ledning fra Bolvik.

Planlagt ferdig i 2023

- Vi har fem år på oss for å bygge den nye ledningen og transformatorstasjonen og legger opp til at stasjonen settes i drift i 2023, sier Eldrup.

Den nye stasjonen vil bedre forsyningssikkerheten i hele Bamble og mot Brevik transformatorstasjon i Porsgrunn.