I forbindelse med den pågående Corona-krisen er sikker strømforsyning viktigere enn noen gang. Samfunnet er sårbart for strømutfall i en tid hvor sykehus, helseinstitusjoner og andre samfunnsinstitusjoner går på høygir og svært mange enkeltpersoner utfører sine jobber fra hjemmekontor.

Kraftforsyningens distriktssjef i Vestfold og Telemark ser det derfor som nødvendig å være restriktive med gravetillatelser i nærheten av kraftforsyningskabler i grunnen nettopp for å unngå graveskader etc på denne viktige infrastrukturen. Spesielt vil det bli restriksjoner på arbeider som krever utkobling av kabler over tid.

Det henstilles til kommunene og andre aktører å ha forståelse for at det kan oppstå forsinkelser i pågående gravearbeider som følge av denne noe mer restriktive holdningen til denne type arbeider i grunnen.

Informasjon fra Kraftforsyningens distriktssjef (KDS) i Vestfold og Telemark