I årets kundetilfredsundersøkelse er det Lede (tidligere Skagerak Nett) sine kunder som er de mest fornøyde, skriver EPSI Norge. Kundetilfredsheten blant kundene stiger markant, og med et resultat på 71,5 er Lede nesten tilbake på de nivåene Skagerak Nett hadde i 2018.

– Omdømmet Lede har blant egne nettkunder har styrket seg vesentlig over det siste året, og selskapet får dessuten mer kudos for deres bærekraftinnsats enn på samme tid i fjor, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Norge.

Lede-kundene er også tilfredse med måten nettselskapet holder dem informert på. Kunnskap og innsikt er viktig i et urolig marked, og undersøkelsen viser at den gjennomsnittlige Lede-kunden opplever at han eller hun har en bedre forståelse av hvordan prisen på nettleien beregnes enn hva kunder av andre nettselskaper har.

– Da vi innførte en ny prismodell for nettleie var vi opptatt av å ha en modell som er enkel å forstå. Vi utviklet også en nettleiekalkulator der kundene kunne beregne hva den nye nettleiemodellen ville betyr for dem. Det er hyggelig å se at vi skårer høyt på kundetilfredshet, men vi er ikke i mål ennå. Vi fortsetter jobben med å gjøre informasjon lett forståelig og enkelt tilgjengelig for kundene våre, sier Tonje Svendsen Gunnestad, fagansvarlig Kundeservice i Lede. 

Fremover jobber Lede blant annet med å utvikle avbruddsvarslingen, med oversikt og historikk, samt en bedre fakturaforklaring som kundene skal få tilgang til via Min side på Lede.no. 

Mer fornøyd enn før

EPSIs kundeundersøkelse ble gjennomført høsten 2022. Undersøkelsen viser at kundetilfredsheten stiger, samtidig som det stilles høyere krav og forventinger til nettselskapene. 

Den nye nye, omfattende kundeundersøkelsen av nettselskapene i Norge er den sjette i rekken. Studien baserer seg på dybdeintervjuer med nesten 1300 personer rundt om i Norge. Rapporten finner du på EPSIs hjemmesider. 

Selv om det forekommer en del strømbrudd rundt om i Norge gjennom et år, så opplever de fleste nettkundene at nettselskapene leverer en stabil og sikker strømforsyning. Faktisk er det slik at nordmenn er vesentlig mer fornøyde med sine nettselskaper enn hva svenskene er, skriver EPSI om resultatene fra undersøkelsen. 

– Alt tyder på at det har vært bedre og mer frekvent kommunikasjon mellom nettselskapene og kundene i løpet av det siste året, fortsetter Høst.

I følge EPSI har antallet husholdninger som har fått tips fra nettselskapene på hvordan de kan spare strøm steget betydelig, og det er helt åpenbart at mange kunder nå ser at det kan lønne seg å være bevisst på husholdningens strømforbruk.

EPSI-studien har over de siste årene vist at kundene har slitt med å forstå hvordan prisen på nettleien beregnes, samt at mange har vært forvirret og stilt spørsmålstegn ved hva nettleien faktisk går til. Bedre informasjon og kommunikasjon mellom nettselskapene og kundene har nå bidratt til at kundene har fått en bedre prisforståelse.