Utgifter til energitap i nettet rammer også Lede, men selskapet har besluttet å ikke øke nettleien for inneværende år.

– Lede har høye kostnader med å kjøpe inn nettapet til våre kunder, men vi vurderer at det ikke vil være god samfunnsøkonomi å fordele kostnadene over på kundene våre i årets tre siste måneder, sier administrerende direktør Øivind Askvik i Lede AS. 

Nettap er elektriske tap i strømnettet. Slike tap er bestemt av fysiske lover og vil alltid oppstå ved transport av elektrisk energi. Nettselskapene må kjøpe inn strøm for å dekke dette tapet, og den strømmen kjøper nettselskapene til spotpris, på lik linje med andre kunder. Hittil i 2022 har Lede kjøpt strøm i tilknytning til nettap for hele 335 millioner kroner, noe som er tre ganger høyere enn budsjettert. Dagens prognoser for kostnader knyttet til nettap for hele året er 800 millioner kroner.

Venter på løsning

Nettselskapet Lede eies av Skagerak Energi, og har rundt 210 000 nettkunder. 

– Lede er et effektivt drevet selskap med en solid eier i ryggen, og vi klarer å stå av stormen et lite stykke til fremover. Vi sitter på en stor ubetalt regning, men venter på at det skal komme en løsning fra enten Statnett eller myndighetene som vil avlaste kundene direkte, sier Askvik.

Lede vil komme tilbake til den årlige justeringen fra 1.1.23, når selskapet har fått mer informasjon fra myndighetene.