Anleggsdelene det gjelder er brytere, transformatorer og bygningsmasse tilknyttet regionalnettet, altså spenningsnivåer på 66 eller 132 kilovolt (kV).

Fra før av eier Lede størsteparten av regionalnettet i Vestfold og Telemark, og denne avtalen bidrar til et tydelig grensesnitt mellom Lede som regionalnettseier og Føre som et distribusjonsselskap. Begge selskapene ser på dette som en formålstjenlig utvikling.

to menn som smiler

– Dette er en handel som tjener begge parter godt, sier administrerende direktør i Føre, Jon Arne Mørch Jonassen. Etter dette kan vi bruke all vår oppmerksomhet og våre ressurser på å bygge og drifte et godt distribusjonsnett til glede for våre kunder i Midt-Telemark.

Også Lede er fornøyd med handelen.

– Vi har i mange år hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Føre på flere områder, og denne transaksjonen er bare en fortsettelse på det. Lede har allerede et stort fagmiljø innen drift av strømnett på regionalt nivå, og nå får disse flinke folkene enda litt mer å holde på med. Mange av de aktuelle komponentene er plassert inne på våre stasjoner og anlegg, så dette er åpenbart rasjonelt. Det sier administrerende direktør i Lede, Øivind Askvik.

Beredskapen knyttet til anleggene vil være like god som tidligere

– Vi har døgnkontinuerlig vaktordning og drifter tilsvarende anlegg mange steder, så jeg kan love at beredskap knyttet til anleggene skal være minst like god som før, sier Øivind Askvik.

Transaksjonen består av 5 transformatorer, tilhørende koblingsanlegg, skillebrytere og vern i 5 regionalnettstasjoner delt med Lede i gamle Telemark fylke. Transaksjonen får ingen direkte konsekvenser for bemanningen hos selskapene. mennesker som smiler

Om Føre AS:

Føre AS eier og driver høy og lavspenningsnettet i Midt-Telemark kommune og Nome kommune og har over 11 000 kunder.
Selskapet er 100 % eiet av Telemark Energi og har hovedkontor på Ulefoss. Jon Arne Mørch Jonassen er administrerende direktør.

Om Lede AS:

Lede er et av Norges største nettselskap. Selskapet distribuerer strøm til over 210 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Selskapet eier og drifter regionalnettet i Vestfold og Telemark.

Lede er et 100 % eiet datterselskap av Skagerak Energi og har hovedkontor i Porsgrunn. Administrerende direktør er Øivind Askvik.