Oppdatert 10.9.2018

Statens strålevern har tidligere vært ute og slått fast at strålingen fra de nye smartmålerne er så lav at det ikke noen helsefare knyttet til å få installert en slik hjemme.

Fakta om AMS:

  • Står for avanserte måle- og styringssystemer.
  • Pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
  • Alle strømkunder skal ha nye målere innen utgangen av 2018.
  • Gjør det slutt med måleravlesning.
  • Gir mer nøyaktig oversikt over strømforbruket.
  • Gir raskere beskjed ved feil.

Langt under grenseverdier

Samtidig varslet de at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil foreta målinger av strålingen fra de nye målerne som settes opp over hele landet. I januar 2018 offentliggjorde Nkom en rapport fra målingene de har gjort, og konklusjonen er entydig.

- Eksponeringen for elektromagnetisk felt er, som forventet, svært lav og langt under gjeldende grenseverdier, heter det i rapporten.

Elektromagnetiske felt er fagtermen for det som i dagligtale omtales som stråling.

Kort sendetid

I tillegg til eksponeringen fra elektromagnetiske felt, har også Nkom sett på hvor mange sendinger målerne gjør og hvor lang sendetiden er.

- Antall sendinger varierer mellom type utstyr og befolkningstettheten der utstyret er plassert. Den totale sendetiden i løpet av 24 timer er likevel veldig kort, da hver av sendingene typisk bare varer 1/50-del av et sekund. Alle målerne holder seg godt innenfor regelverket for tidsbruk, heter det i rapporten.

Har undersøkt Skageraks målertype

NKOM har gjort målinger på målere fra tre ulike produsenter. Det dreier seg om produsentene Kamstrup, Nuri og Aidon, hvor Skagerak Netts kunder får montert den siste typen. Prosjektleder for AMS i Skagerak Nett, Michael Rapp, er glad for målingene fra Nkom, som bekrefter det Skageraks leverandør Aidon har fortalt om strålingen.

- Vi har hele tiden vært trygge på at målerne vi installerer ikke er helsefarlige, men det er godt å få dette bekreftet av uavhengige målinger, sier han.

Halvparten av kundene har fått

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt nettselskapene frist ut året på å få på plass de nye målerne hos alle sine kunder. Så langt har 174 000 Skagerak-kunder fått AMS-måler. Alle Skagerak Netts 195 000 kunder i Grenland og Vestfold skal ha fått ny måler innen utgangen av året.

- Vi har god fremdrift og følger den planen vi har lagt. Vi regner med å klare NVEs frist, sier Rapp.

Rapporten fra NKOM kan lastes ned fra deres nettsider.