Skagerak Nett faser selskapet inn mot normal drift fra uke 20, etter 8 uker med beredskap i forbindelse med koronapandemien.

Følger anbefalte tiltak

Nettselskapet vil fortsatt følge de til en hver tid gjeldende smitteverntiltak fra myndighetene. Anbefalte tiltak er spesielt viktige for oss i situasjoner der vi møter kundene på deres hjemmearena.