Ved nyttår satte Lede (som da het Skagerak Nett) ned nettleien. For den jevne nettkunden vil det neppe merkes på lommeboka i særlig grad. En hundrelapp mindre enn i 2020 blir det hvis du bruker 20 000 kilowattimer i året. 

Er det noe å skryte av da tenker du kanskje? Nei, det er det kanskje ikke, men det viser at nettleien ikke alltid går opp, selv om man av og til kan få inntrykk av det. Faktisk har nettleien gått like ofte ned som opp i løpet av de ti siste årene. 

Dersom nettleien siden 2010 hadde steget i takt med konsumprisindeksen (kpi) måtte du i 2021 betalt drøyt 200 kroner mer enn du faktisk vil gjøre om du bruker 20 000 kilowattimer i året. Ikke så mye det heller, men hvis vi tar vekk avgiftene blir forskjellen tydeligere.

Nettleiegraf

Halve regningen er avgifter

Det er ingen hemmelighet at de offentlige avgiftene utgjør en betydelig andel av nettleien. Disse har også gått opp og ned de siste ti årene; mest det opp. Det betyr at holder du avgiftene utenom betaler du 750 kroner mindre i nettleie i 2021 enn en kpi-justert nettleie fra 2010 ville vært. Siden du naturlig nok ikke kan betale nettleien uten avgifter merkes dessverre ikke den forskjellen på lommeboka.

Bruker du de tidligere omtalte 20 000 kilowattimene i året utgjør avgiftene ganske nøyaktig halvparten av det du betaler. Det dreier seg om den særegne forbruksavgiften for elektrisk kraft, avgift til Energifondet, ofte omtalt som Enova-avgiften, samt merverdiavgift.

NVE følger med

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha.

Nettleien du må betale fastsettes deretter ut ifra nettselskapets inntektsramme. Inntektsrammen er det NVE som bestemmer blant annet basert på hvor effektivt nettvirksomheten drives. 
Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskap for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Dersom nettselskapene over tid har høyere inntekter enn NVE har fastsatt må dette betales tilbake til kundene ved at prisene justeres ned.

Laveste strømpris på 20 år i 2020

I  tillegg til nettleien må kundene betale sin strømleverandør for strømmen de bruker. I januar i år har strømprisen steget kraftig, men gjennomsnittet for 2020 var det laveste på 20 år. Med en strømpris på bare cirka en tredjedel av normalen de siste årene er dette den viktigste forklaringen til at de totale strømkostnadene i 2020 har var lavere enn på mange år.

Graf over nettleie