Alle er forskjellige, også når det gjelder strømforbruk i de ulike hjem. Bor du i enebolig eller leilighet, har du elbil eller kanskje solceller på taket? Det er mange omstendigheter som påvirker innholdet i nettleiefakturaen din fra Lede. 

Nettselskapet Lede har over 210 000 kunder i Vestfold, Grenland, Hjartdal og Svelvik. Tjenesten Min Fakturaforklaring tar utgangspunkt i forbruket til den enkelte kunde, og forklarer hva som ligger til grunn for tallene man finner i nettleiefakturaen. Enkelte har strømregning og nettleie på samme faktura, andre har ikke det. En ny modell for strømstøtte, innført 1. oktober, kan også gjøre regnestykket komplisert. 

Se og forstå

Min Fakturaforklaring gir en oversikt over alt som inngår i den enkeltes faktura fra Lede, uavhengig av om man vanligvis mottar nettleien som del av strømregningen - eller ikke. Målet er at alle privatkunder skal kunne se og forstå sitt forbruk, og dermed kunne redusere sin nettleie dersom det er mulig. 

Logg deg inn med BankID eller SMS-kode her: faktura.lede.no 

Hva er nettleie? 

Når du bruker strøm betaler du for to produkter: En kraftpris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren din, i tillegg til nettleie til det lokale nettselskapet, for transport av strømmen. Stabil og sikker transport av strøm krever at det fysiske strømnettet driftes og vedlikeholdes til enhver tid. Dette er arbeid som gjøres kontinuerlig.

Mer informasjon om nettleie finner du her