Pressemelding datert 14.12.2023:

Lede har ikke regulert nettleieprisene siden 1.1.2021, men ser det nå som nødvendig med en justering. 

Nettselskapenes inntekter bestemmes gjennom et regelverk som forvaltes av NVE-RME. I dette regnestykket er nettselskapenes kostnader av stor betydning. Selskapet er inne i en periode med store investeringer både i eksisterende og nytt nett, og dette dekkes til sist inn igjen gjennom nettleia både for næringsdrivende og privatkunder.  

Det er store behov for mer nett til den pågående elektrifiseringen av samfunnet. Fram mot 2030 er det bestilt 900 nye MW i Ledes nett, noe som tilsvarer nær 50 prosent økning fra dagens nivå. Dette fører til store investeringer i eget nett. Det samme er tilfellet i det overliggende nettet som Statnett eier. Også disse kostnadene må til slutt betales av alle oss som bruker strøm. Det sier administrerende direktør i Lede AS, Øivind Askvik. 

På toppen av dette fører de høye strømprisene til at kostnadene våre til innkjøp av tapsenergi øker. De elektriske tapene i nettet dekkes inn ved at vi kjøper denne kraften i markedet, til de prisene som til enhver tid er der, sier han.  

For gjennomsnittskunden med et forbruk på 20 000 kWh og kapasitet på i trinn 2 (5-10 kW) vil prisøkningen være på ca 210 kroner per måned, eller cirka 20 prosent. 

Det er krevende for en del av våre kunder at denne prisøkningen kommer på toppen av andre kostnader som også øker. Det har vi forståelse for. Det er imidlertid nødvendig for at vi skal kunne vedlikeholde det nettet vi har, og samtidig bygge et godt strømnett for framtidig vekst og utvikling i samfunnet, sier Askvik. 

Se oversikt over de nye nettleieprisene for 2024 her

For ytterligere informasjon: 

  • Adm.dir. Øivind Askvik, Lede: 408 07 955 
  • Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes, Lede: 957 67 974