1. april øker forbruksavgiften (elavgiften) fra 11,89 øre/kWh til 20,55 øre/kWh inkl. mva. Økningen skjer etter at myndighetene senket avgiften i perioden januar - mars 2024. 

For en husholdning med gjennomsnittlig forbruk på 20 000 kWh i året, betyr dette en økt kostnad på cirka 140 kroner i måneden. 

Forbruksavgift

Forbruksavgiften er en avgift på elektrisk kraft som alle strømkunder betaler til nettselskapet sitt. Nettselskapet er ansvarlig for å betale avgiften videre til Skatteetaten, og da forbruksavgiften kreves inn via nettleien vil den samlede prisen øke tilsvarende avgiftsøkningen.

Les mer om hva nettleien består av på våre nettsider.

Forbruksavgiften øker fra vintersatsen på 11,89 øre/kWh (inkl. mva) til vanlig sats på 20,55 øre/kWh (inkl. mva). fra 1. april og ut året. 

Priser ekskl. mva er 9,51 øre/kWh fra januar - mars, og 16,44 øre/kWh fra april og ut desember.