Flere nettselskaper samarbeider nå for å få på plass en felles prismodell som kan tas i bruk over hele landet.

- Vi synes det er positivt om nettselskapene kan samles om en mest mulig lik prismodell. Det vil være enklere for kundene som for eksempel har bolig og hytte i ulike nettområder å forholde seg til én modell. Det blir også enklere for bransjen å gjennomføre nasjonale informasjonstiltak. I tillegg blir det lettere for andre selskaper å levere smarthusløsninger som kan hjelpe kundene å jevne ut strømforbruket sitt, sier Øivind Askvik, konserndirektør i Lede AS.

Stor interesse for felles modell

Lede har, sammen med Elvia, Lyse Elnett, BKK Nett og Glitre Energi Nett tatt initiativ til arbeidet med å få på plass en overordnet felles modell. Etter hvert har flere nettselskaper blitt med i samarbeidet. 

- Møter vi har hatt den siste tiden tyder på at vi vil lykkes med å få en lik overordnet modell, som mange nettselskaper går for. Det er utrolig kjekt at vi får det til, selv om det er åpnet for ulike løsninger for ny nettleie, Askvik. 

Alle kunder med et forbruk under 100.000 kilowattimer i året får ny prismodell. Dette innebærer at en del kunder som i dag har såkalt næringstariff, også omfattes av ny prismodell.  

Nylig mottok de største nettselskapene et brev fra en samling interesseorganisasjoner - deriblant Huseierne, Elbilforeningen, NAF, Zero, Naturvernforbundet og Nelfo - som anmoder på det sterkeste å få på plass en lik prismodell. 

Betaler for kapasitet og energibruk 

Nettselskapene i samarbeidsgruppen er enige om en overordnet prismodell som har et kapasitetsledd og et energiledd, der kapasitetsleddet har ulike trinn. 

- Litt forenklet kan vi si at i kapasitetsleddet betaler du for bredden på veien, mens i energileddet betaler du for trafikken. Kapasitetstrinnet bestemmes av hvor mye strøm du brukte samtidig (kW) på det meste forrige måned. I tillegg må du betale for hvor mye energi  du bruker (kWh), og her er forslaget at det skal være rimeligere om natten enn om dagen, sier Askvik. 

Det blir rimeligere for kunder som bruker jevnt med strøm over døgnet eller bruker strøm til tider på døgnet med god kapasitet i nettet. Det blir for eksempel penger å spare på å lade elbilen om natta. 

Holde kostnadene lavest mulig 

Prisene vil variere mellom nettselskapene fordi de har ulike inntektsrammer. Bruk av kapasitetstrinn vil oppfylle forskriftens krav om fastledd differensiert på grunnlag av kundens etterspørsel etter kapasitet i nettet. 

- Vi kommer til å bruke mer strøm til elbiler og andre klimatiltak, samt ny industri i årene fremover. Ved å jevne ut forbruket gjennom døgnet, kan vi holde kostnadene i strømnettet lavest mulig for husholdninger og bedrifter. Derfor innfører vi et prissystem som belønner bevisste strømkunder, sier Øivind Askvik i Lede AS.

Mer om ny nettleie kan du lese her