«Birkelandinitiativet» er et samarbeid mellom offentlig, næringsliv og akademia som skal sikre framtidsrettet kompetanse ved USN Campus Porsgrunn for å bidra til innovasjon og ny næringsutvikling. «Birkelandprofessorater» har som formål blant annet å støtte utviklingsarbeidet innenfor utvalgte fagfelt der det er mulig for Grenland og Telemark å ta en ledende rolle.

Spleiselaget, kalt Birkelandinitiativet, har resultert i finansiering av 3 professorater ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Birkelandprofessoratene er innrettet mot teknologi innenfor helse og velferd, grønn industri, fornybar energi, digitalisering og autonomi. Initiativet har sikret 16 millioner kroner til USNs kompetansesatsing de neste 4 årene. Sammen med andre bedrifter og offentlige aktører bidrar Skagerak med kompetanse og ressurser. I tillegg vil stipendiatstillinger og studentprosjekter ved USN bidra til å styrke satsningen.

Ønsker vekst

- Skagerak Energi ønsker ny industri og nye næringsaktører velkommen til vår region. Vi ønsker flere etableringer og mer vekst, sier konserndirektør for kommunikasjons og myndighetskontakt Kristian Norheim. 

- Regionen er avhengig av et utdannings- og forskningsmiljø som leverer solid og relevant kompetanse. Universitetets campus i Porsgrunn er derfor viktig ikke bare for regionen, men også for et selskap som Skagerak Energi. Det er derfor en kombinasjon av at vi er en bevisst samfunnsaktør og at vi har egeninteresse i være med å bygge opp kompetansen ved USN innenfor områder som gjør regionen enda sterkere og mer attraktiv for folk og næringsliv i årene fremover, sier Norheim. 

Kristian Birkeland (1867-1917) var en norsk fysiker som er særlig kjent for sine studier av nordlyset, og som ble nominert til Nobelprisen hele sju ganger.
Birkeland virket først som matematiker, men ble etter hvert mer engasjert i teoretisk fysikk og eksperimentalfysikk. Han er særlig kjent for studier av nordlys og magnetiske stormer. Under eksperimentering med en elektromagnetisk kanon oppdaget han at en elektrisk lysbue i et magnetisk vekselfelt spres ut til en skive. Dette ledet igjen til Birkeland–Eydes metode for å utvinne nitrogen av luft, noe som var grunnlaget for den norske salpeterindustrien.
Birkeland døde bare 50 år gammel. Han ble nominert til Nobelprisen sju ganger – både i fysikk og i kjemi – tre ganger sammen med Sam Eyde.

Kilde: Holtet, Jan A. Store norske leksikon

Ledende selskaper

Flere ledende selskaper er med på satsingen som ble initiert av politisk ledelse i Grenlandskommunene og Telemark Fylkeskommune i 2017. Blant selskapene er Yara International, Skagerak Energi, Eramet, REC Solar, INEOS, Herøya Industripark, Grenland Havn IKS, Imatis AS, Sparebank1 Telemark, Skagerak Sparebank og Sparebanken Sør. 

Ta lederposisjoner

Ved hjelp av ny framtidsrettet kompetanse har Grenlandsregionen ambisjoner om å ta lederposisjoner innen fagfelt som velferdsteknologi, grønn industri, fornybar energi, digitalisering og autonomi. 

- Vi merker en veldig «drive» i regionen for å få til et løft, og det er en ny forståelse for viktigheten av forskning og høyere utdanning som vi ikke har sett før, sa prorektor Kristian Bogen ved USN da det såkalte «Birkelandinitiativet» ble lansert i 2018.

Bilde av Nils Kristian Bogen, USN

Kristian Norheim mener at gevinsten av satsningen er knyttet til nye arbeidsplasser, økt bosetting samt videreutvikling av attraktive og relevante fag- og studietilbud ved USN Campus Porsgrunn. 

- Birkelandinitiativet gjør at vi stiller sterkere i konkurranse med andre regioner om å tiltrekke oss de beste folkene og det beste næringslivet. Vår region og vårt selskap trenger kompetanse fremover og da må vi bidra til at denne kompetansen bygges opp her, slik at vi kan høste av den senere, avslutter Norheim.

Mange folk i en trapp