Rett over veien fra Brevik transformatorstasjon skjer det store ting ved sementfabrikken Norcem. Mye av den eldre bygningsmassen er revet for å gjøre plass til et fullskala karbonfangstanlegg, som inngår i det norske «Langskip»-prosjektet. Karbonfangstprosjektet ble vedtatt av Stortinget i desember 2020, og anlegget i Brevik skal ferdigstilles i 2024. 

Parallelt styrker nettselskapet Lede strømnettet i området, for å stå klare til å yte mer kraft til industrien og boligene i kystbyen.

Store utslipp

Sementindustrien har store CO2-utslipp: Globalt står den for 5-7 prosent av de totale CO2-utslippene. I Norge er andelen om lag 2 prosent, viser tall fra Norcem.

– Dette er et enormt klimaprosjekt. Sementfabrikken i Brevik står i dag for et av landets største punktutslipp av CO2. I hovedsak bygger vi ut Brevik transformatorstasjon fordi Norcem har økende behov for elektrisk kraft ved det nye karbonfangstanlegget, men utbedringen av Ledes nett styrker også strømforsyningen i breviksområdet, forteller prosjektleder Edvin Jahnsen i Lede. 

Ledes byggeprosjekt i Brevik har en kostnadsramme på 130 millioner kroner, og inkluderer blant annet kjøp av to krafttransformatorer med en effekt på 50 Megawatt hver. Ved Brevik transformatorstasjon er det to eldre stasjonsbygg. 

– I tillegg til nye transformatorer inkluderer prosjektet også et nytt stasjonsbygg som vil huse transformatorene og nytt apparatanlegg. Prosjektet omfatter i tillegg nye kabler fra eksisterende apparatanlegg og frem til den nye stasjonsbygningen, samt utvidelse av apparatanlegget, sier prosjekteier Stian Skaatan i Lede. 

Stor avtale 

En fersk avtale med EB Elektro med opsjon for kjøp av 10 krafttransformatorer gjelder nye transformatorstasjoner og til utvidelse av eksisterende stasjoner i Ledes område. To av dem skal til Brevik der de skal bistå med strømforsyning til det store klimaprosjektet «Langskip». 

– Et annet prosjekt er etablering av ny transformatorstasjon i Hanekleiva i Holmestrand kommune, hvor det blant annet er etablert et industriområde i sterk utvikling, forteller Aase May Høgås, prosjekteier Nettprosjekter i Lede. 

I Grenland og Bamble er det også utvikling av industriområder som trenger tilgang til elektrisk kraft, og Herum transformatorstasjon skal bygges for å bidra med dette. 

– På Rjukan er det også planer om næringsutvikling, og Lede AS bygger Mårvang transformatorstasjon for å dekke opp behov der, sier Høgås i Lede. 

Grønnere handel

Lede eier og drifter regionalnettet i Vestfold og Telemark. Selskapet leverer i overkant av 7 TWh årlig; av dette er ca. 30 prosent til store industrikunder, hovedsakelig i Grenland.

Avtalen om kjøp av inntil 10 nye krafttransformatorer er Ledes hittil største av sitt slag, og opplevde god konkurranse i anbudsrunden. 

- Lede lever etter målsettingen om å være på lag med en grønn framtid. Derfor ble «Bærekraft og miljø» vektet 30 prosent av tildelingskriteriene. Dette ble godt ivaretatt gjennom tilbud og kontrakt, sier Øyvind Bakkebø, fagansvarlig i avdeling for anskaffelser. 

Han trekker fram to eksempler på dette:

- EB Elektro viser til en god oversikt over verdikjeden involvert i leveransen, samt at krafttransformatorene har lave tomgangstap og viser samtidig til fokus på miljø og bærekraft gjennom design hvor vekt og volum har høyt fokus, sier Bakkebø.

Les også: Stiller krav til bærekraft og miljø før milliardhandel