Stortinget har vedtatt å øke forbruksavgiften på strøm i 2023.

Lede holder sin nettleiepris uendret ved årsskiftet, men da forbruksavgiften kreves inn via nettleien vil den samlede prisen øke tilsvarende avgiftsøkningen.

Det er lavere avgiftssats i perioden januar-mars.

Energileddet inkludert merverdiavgift og andre offentlige avgifter blir for privatkunder 33,95 øre/kWh i januar-mars. Fra 01.04.23 blir prisen 42,30 øre/kWh. I tillegg kommer kapasitetsledd på nettleien. 

Fullstendig prisoversikt finner du på våre nettsider

Få varsel

Nå kan du få varsel på e-post eller SMS hvis timeforbruket ditt av strøm er høyt. Varslingene kan gjøre det enklere for deg å redusere forbrukstoppene dine og kan dermed gi lavere nettleie. 

Du bestiller varsling på Min side og velger selv hvilken grenseverdi du vil sette for når du skal motta varsling.  

Klikk her for å lese mer om varslingsløsningen