Smart måler reduserte kostnaden til en tredjedel

Lavspentkabel med graveskade

Siden AMS-måleren oppdaget feilen i Melsomvik reduserte det kostnadene ved feilrettingen betydelig. Ekstraregningen ville fort blitt 20 000 kroner høyere uten en smart måler.

Kostnaden ved å rette feilen ved denne kunden i Melsomvik begrenset seg til under 10 000 kroner siden den ble raskt oppdaget og gravelaget var tilgjengelig på plassen. 
Uten en smartmåler ville feilen først blitt oppdaget når kunden kom på hytta. Litt avhengig av situasjonen ville kostnadene fort bli tredoblet. 

Hvis kunden hadde oppdaget feilen når han kom på hytte en fredag ettermiddag to-tre uker senere ville først overtidsbetalte vakter måtte rykke ut og legge en provisorisk strømforsyning (ca. 12 000 kr). Deretter ville et peileteam komme og søke etter feilen ved første ordinære arbeidsdag (ca. 8000 kr). Så måtte et gravelag tilkalles for å avdekke feilstedet (ca. 4000 kr) og to montører måtte skjøte kabelen (ca. 7000 kr). 

Medgått arbeidstid og materiell for dette arbeidet vil fort bli på 30 000 kroner eller mer. I tillegg kommer all irritasjonen og merarbeidet for kunden, som kanskje også ville kommet til en varm fryser med mat som måtte kasseres.

Det er torsdag morgen i begynnelsen av mai og Yngvar Skreosen har gått gjennom varslene som har kommet inn i løpet av natten. Skreosen er fagkoordinator ved Skagerak Netts driftssentral og går daglig gjennom feilmeldingene fra de smarte målerne som strømkundene har fått de siste årene.

- Vi har fått flere feilmeldinger om en fase som mangler hos en kunde i Melsomvik. Jeg har snakket med en av montørene som skal reise dit for å sjekke ut saken. Han venter egentlig bare på en telefon fra deg, så kan du være med og se hva dere finner.

Avhengig av publikum tidligere

Skreosen forteller at slike feil ofte blir oppdaget av kundene, men det er ikke registrert noen henvendelse denne gangen. Før innføringen av det avanserte måle- og styringssystemet (AMS) var man avhengig av publikum for å registrere feil i lavspentnettet.

På telefon noen minutter senere ønsker montør John Krabbesund å dempe forventningene om en rask oppklaring av hva som har skjedd. 

- Når det er en eldre kabel, som i dette tilfellet, er det ofte ikke så mye vi får sett. Som regel må vi vente til vi får gravd den opp, men det kan selvfølgelig hende at vi har flaks, sier Krabbesund.

Gravelag er synderen

Når vi møtes i Melsomvik en drøy time senere viser det seg at vi har flaks. Skjønt flaks er vel strengt tatt feil ord. Langs veien ved møteplassen ligger det bunter med trekkrør for fiber. Dermed melder det seg raskt en mistanke om hva som har skjedd.

- De forteller at de var i kontakt med en kabel i går, men at det ikke ble noe brudd på den, sier Krabbesund når han kommer tilbake til kollega Pål Vetle Svendsen.

Krabbesund har snakket med gravelaget som jobber med å bygge ut fiber. Den aktuelle kabelen lå litt høyere enn normalt, så de kom borti den da de skulle grave ned fiberrørene. Siden kabelen ikke røk tvert av har de antatt at det har gått bra.

- Kabelen ligger høyere enn den skal, men den har ligget der i mange år så det er vanskelig å si hva årsaken er til det. Regelen er uansett at gravere som kommer i kontakt med en strømkabel skal melde ifra til oss om dette, sier Krabbesund.

Rask skjøting

Skjøting av lavspentkabel i grøftNår graveren får frem kabelen igjen går det raskt. Kabelen har fått skader på to steder, men montørene har reservekabel i bilen så Krabbesund og Svendsen bruker under en time på skjøtingen.

Kabelen viser seg å gå til en hyttekunde. Det er ingen på hytta, så det forklarer hvorfor ingen har vært i kontakt med Skagerak. Feilen rettes uten at kunden trenger å melde ifra, og forhåpentligvis uten ubehag som ødelagte matvarer i fryser eller kjøleskap.