Etter syv år som prosjektleder for Skagerak Netts AMS-prosjekt ser Michael Rapp nå slutten nærme seg. Etter omfattende planlegging har de siste to årene gått i ekspressfart med inntil 500 målerbytter om dagen.

- Vi har 190 000 målere installert og i drift. Det var her vi trodde risikoen var størst for ikke å rekke fristen, men Eltel har gjort en veldig god jobb. Det har ikke vært mange problemer underveis, forteller Rapp.

Snart mulig å koble seg til måleren

De siste programvareoppdateringene er derimot litt forsinket. For kundene betyr det at den såkalte HAN-kontakten ikke kan tas i bruk før litt ut på nyåret. HAN står for Home Area Network og er en datakontakt som kundene kan koble seg til og få ut data om strømforbruket i sanntid.

- Dataene fra denne kontakten er mye mer detaljert enn måledataene Skagerak Nett samler inn. Nå er det flere leverandører som tilbyr utstyr som kan kobles til HAN-kontakten. Da kan kundene få detaljert øyeblikksinformasjon om strømforbruket i et anlegg. 

- Det er bare kundene selv som kan ta i bruk, eller gi samtykke om at HAN-kontakten skal tas i bruk, understreker Rapp.

Informasjonen fra HAN-kontakten kan brukes til å analysere strømforbruket til ulike elektriske apparater. Dataene Skagerak Nett samler er ikke like detaljert, de gir bare informasjon om hvor mye strøm kunden bruker time for time.

- Vi har allerede en del kunder som er ivrige etter å ta i bruk HAN-kontakten. Vi regner med å ha det på plass i løpet av mai. Da kan kundene selv åpne kontakten ved å logge seg inn på Min Side på skageraknett.no. Dersom noen forsøker å koble til utstyr uten at den er åpnet, er det ikke mulig å få ut noe informasjon.

Cirka 1000 har fått fritak

AMS-prosjektet trappes nå kraftig ned, men fortsatt vil det være en del aktiviteter utover i 2019.

- Vi har forlenget avtalen med Eltel for å få hjelp til å ta gjenstående kunder som det av forskjellige årsaker har vært vanskelig å få avtale med om målerbytte tidligere, sier Rapp.

De cirka 1000 kundene som har fått fritak etter søknad med helseattest får i disse dager brev om at de får en ekstraregning på 2370 kroner i året for ekstrakostnadene Skagerak Nett har ved manuell avlesning.

- Det blir vanskelig å få absolutt alle kunder over på automatisk avlesning i denne omgang. Over tid vil jeg tro at alle kunder ser fordelene med AMS, og at de som er engstelige for teknologien blir enda færre.

Rapp anslår at 3-4000 målepunkt vil være uten automatisk avlesning når prosjektet avsluttes, men Skagerak Nett vil jobbe videre med å redusere antallet ytterligere.

Avsluttes innen sommeren

For prosjektet går ubønnhørlig mot slutten. Endelig sluttdato er ikke satt, men prosjektlederen regner med at de fleste aktiviteter avsluttes før sommerferien. 

I de over syv årene har antallet prosjektdeltakere variert. På det meste har nærmere hundre deltagere fra Eltel, Ericsson, Skagerak og Laugstol jobbet fulltid med prosjektet. Laugstol har vært knyttet til nettnytte-prosjektet som er et tilleggsprosjekt hvor målere også ble montert i cirka 3000 nettstasjoner.

- For Skagerak Nett er neste skritt å ta i bruk alle de nye dataene vi får tilgang på. Vi vil få en rekke data som kan hjelpe oss i alt fra feilretting i beredskapssituasjoner til planlegging av nye investeringer i nettet, sier Rapp.

Bilde av Nilssen og Rapp