Simonsens doktorgradprosjekt har fått den engelske tittelen: “Maximizing Regional Grid Potential: Innovative Techniques for Syncing DSOs and TSOs”. I norsk klartekst: Hvordan kan strømnettet utnyttes bedre? 

Den økende etterspørselen etter elektrisk kraft i det norske strømnettet gjør temaet høyaktuelt. Elektrifisering av transportsektoren, kraftkrevende industriprosjekter, samt bygging av batterifabrikker og datasentre legger ytterligere press på kraftnettet.

Les også: Strømnettet er fullt, videre industriutvikling på vent

– Å øke kapasiteten betyr tradisjonelt å legge til flere strømkabler eller kraftlinjer. Dette er kostbart, tar lang tid og påvirker miljøet rundt oss. Alternativet er å optimalisere utnyttelsen av den eksisterende kapasiteten på en mer intelligent måte, og dermed få mer ut av det nettet vi allerede har. Dette kan både være raskere og krever mindre kostnader, men det kan gå utover evnen til å tåle feil i nettet, forteller Stig Simonsen i Lede. 

Like bra – men bedre

I doktorgradsprosjektet skal han se på hvordan tilgjengelig kapasitet i strømnettet vurderes, og hvordan denne kapasiteten kan utnyttes bedre i sanntid. 

– Prosjektet tar i bruk avanserte metoder, fra sannsynlighetsanalyse til maskinlæring, for å gjøre strømnettet både mer effektivt, men like pålitelig. På denne måten håper vi å kunne møte den økende etterspørselen etter elektrisk kraft på en bærekraftig måte og samtidig beholde den stabile og sikre strømforsyningen vi har, sier Simonsen. 

Det er Forskningsrådet som har gitt bevilgning til doktorgraden, og Stig Simonsen  er nå formelt opptatt ved Universitetet i Sørøst-Norges (USN) doktorgradsprogram (Ph.d.). Oppstart er 1. juni.

Forskning og utvikling

Simonsen har flere ganger kombinert arbeid med skolearbeid. Etter lærlingtid og fagbrev som energimontør i 2002, tok han Y-veien til en bachelorgrad i Elkraft. Deretter jobbet han med service, prosjektering og produktledelse i Schneider Electric, før han tok en mastergrad i «Systems and Control» i 2013. 

– Jeg har hele veien søkt mot utforskende og faglig utviklende oppgaver, og da jeg fikk muligheten til å starte med Smart Grid-programmet i 2015 hos Skagerak Nett (nå Lede) med en sterk knytning mot forsknings og utviklingsmiljøet (FoU) i nett-Norge traff dette meg veldig godt, sier han. 

De siste årene har han bidratt til å bygge opp et miljø rundt FoU og Digitalisering i nettselskapet Lede. 

– Jeg har beholdt drømmen om å fordype meg ordentlig i hvordan vi kan kombinere ingeniørkunnskap om el-kraft og den fysiske verden, med muligheter innen data og informasjon, sammen med maskinlæring og kunstig intelligens. Slik kan vi møte en verden der forventningene til oss er «mer av alt raskere». Samtidig skal vi bevare tryggheten og sikkerheten i en robust energiforsyning, i en verden der tillit og samarbeid på tvers er under større press enn det vi har vært vant til de siste 20-30 årene, sier Simonsen. 

– Et næringsliv som forsker

Simonsen får støtte av Forskningsrådet. 

– I en tid med store globale utfordringer og rask teknologisk utvikling, er det viktig knytte næringslivet tettere til forskningsfronten. Et næringsliv som forsker vil også være avgjørende for norsk verdiskaping og at norske bedrifter skal lykkes i den internasjonale konkurransen. Nærings-Ph.d. er et konkret tiltak som bidrar til denne visjonen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, i en pressemelding. 

Forskningsrådet melder at 26 ansatte i norske bedrifter kan ta en doktorgrad i egen bedrift. Denne våren skal det også lyses ut et nytt kull med doktorgradsprosjekter innen industrien. 

God støtte fra Lede

En doktorgrad krever både tid og innsats, samt en rekke krav som må fylles, før Simonsen kan kalle seg doktor etter godkjent disputas om tre år. 

– Både formelt opptak ved USN, og endelig avtale mellom Lede og USN er på plass, så vi venter nå bare på formell godkjenning fra Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) og ikke minst etterfølger i min nåværende rolle, før jeg starter prosjektet for fullt. Det er mange ting som skal falle på plass, men jeg har hatt veldig god støtte i prosessen, fra både min egen leder, HR og ledelsen i Lede, ved Øivind Askvik, sier Simonsen. 

Han vil fortsatt har kontorplass i Porsgrunn sammen med Teknologi og innovasjonsmiljøet, men også jobbe tett med nettanalysemiljøet og driftssentralen. En tredjedel av tiden vil han tilbringe sammen med Ph.d.-miljøet ved USN. 

Gode råd: Eksterne veiledere fra USN og Statnett var på besøk i mai for å planlegge oppstart av prosjektet. Disse vil, sammen med bedriftsintern veileder Gunne John Hegglid, være veiledere gjennom hele doktorgradsprosjektet. På bildet (f.v.): Hovedveileder Thomas Øyvang, USN, biveileder Boye Annfelt Høverstad, Statnett. Biveileder Sambeet Mishra fra USN og Stig Simonsen i Lede.