Natten 26. september gikk strømmen hos mange i Sande-området. Årsaken var en en stolpe som brant tvers av, trolig som følge av en jordfeilstrøm som gikk gjennom stolpen. Uten en fungerende strømmast gikk høyspentlinja i bakken, og strømmen gikk. Da Ledes montører tok i bruke en AUS-travers ble feilen reparert på rekordtid.

Arbeid under spenning (AUS) gjør at kundene i strømnettet unngår strømbrudd mens jobben blir gjort. I dette tilfellet var strømmen borte, men metoden sørger for at kundene slipper nok et strømbrudd når feilen skal rettes. 

To energimontører i strømstolpe– Før var man mer vant til at strømmen ble tatt under slik arbeid. Nå forventer kundene å ha tilgang til strøm hele tiden. Derfor er arbeid under spenning en vinn-vinn situasjon for dem og for oss. Om denne jobben skulle vært gjort uten AUS måtte vi hatt en ny strømstans, sier Marcus Østlie i Lede.

Arbeid under spenning

En AUS-travers består av isolerte stenger, som gjør det mulig å reparere feil i strømnettet mens det er spenningssatt. Ledes montører tok i bruk denne metoden da de løftet ledningene opp fra bakken og i god høyde over feilstedet.

Den midlertidige traversen er montert i stolpen. Ledningen på feilstedet ble også reparert med reparasjonsspiraler. Fram til den brente stolpen skal skiftes med en ny, vil den midlertidige løsningen være bardunert fast til bakken. 

– Ved bruk av denne løsningen slipper mange av de samme kundene nok en strømsans når stolpen skal byttes. Denne jobben kan da gjøres helt uten berørte kunder. Det er bare moro å rette slike feil sammen med dyktige montørkollegaer, i godt samarbeid med like dyktige kollegaer på driftssentralen, sier Østlie.

brent stolpe og to strømledninger