Innen utgangen av 2018 har de fleste hus og hytter fått installert en smart strømmåler, som blant annet leser av strømforbruket automatisk. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) åpner for at nettselskapene kan ilegge kunder som ikke har måler som leses av automatisk et gebyr.

- Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og når de må gjennomføre kontrollavlesning. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning, sier NVEs direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker, i en pressemelding.

Les pressemeldingen her

Må drifte to systemer

Dette gjelder i første rekke enkelte kunder som har søkt og fått fritak fra å få smartmåler. I stedet får de installert ny måler uten kommunikasjonsenhet. Da må forbruket rapporteres manuelt og nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av målerdata: Ett nytt digitalt system med automatiske prosesser og ett gammelt med manuelle prosesser.

- Hvis nettselskapene ikke krever et slikt avlesingsgebyr må kostnaden for manuell avlesing dekkes av også de øvrige strømkundene, sier Flataker.

NVE understreker at gebyret ikke kan være større enn kostnadene nettselskapet har med manuell avlesning, og der for ikke vil øke nettselskapenes overskudd.

Gebyr for deaktivering av AMS-måler

NVE varsler også at det kan komme et gebyr for deaktivering av måleren, hvis en kunde med fritak flytter til en ny bolig.

- Kunder som er innvilget fritak for AMS-måler før installasjon slipper å betale for deaktivering. Men hvis en kunde som er innvilget fritak flytter til en ny bolig, med tilkoplet kommunikasjonsenhet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler et gebyr for deaktivering, sier Flataker.

- Strømnettet er et spleiselag

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge representerer mange av de norske nettselskapene. De er fornøyd med signalene fra NVE.

- Strømnettet er et spleiselag mellom kundene, hvor like kundegrupper skal ha lik behandling. Vi mener det er rimelig at de som forårsaker økte kostnader for fellesskapet må betale litt ekstra. Men gebyret skal ikke være større enn de faktiske kostnadene nettselskapet har med manuell avlesing og kontroll av måleren, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Skagerak Nett avventer

Portrettbilde av Øivind AskvikNettdirektør Øivind Askvik forteller at Skagerak Nett vurderer om de vil innføre et gebyr slik NVE åpner for.

- Dette er noe vi følger med på og vurderer. Kunder med fritak fører til merkostnader for oss fordi vi må ha flere ressurser og vedlikeholde flere systemer for å håndtere de manuelle avlesningene. Det er uheldig at øvrige strømkunder skal måtte betale for de ekstrakostnadene vi har ved å håndtere manuell avlesing, sier Askvik.