Lavere innetemperaturen gir mindre strømregning

Jo mer strøm du bruker, jo mer vil også regningen øke. I en norsk husstand brukes cirka tre fjerdedeler av strømmen til oppvarming av rom og varmtvann. Alle monner drar, men skal du virkelig spare strøm er det lureste du kan gjøre å senke innetemperaturen og ta kortere dusjer. Dersom du senker temperaturen med 1 grad reduserer det strømforbruket med cirka 5 prosent

Se Skagerak Netts strømsparetips.

Vi må helt tilbake til 2011 for å finne strømpriser som er like høye som de vi har nå om dagen. Strømprisen har nesten doblet seg fra januar i 2018 til januar i 2019, men det betyr ikke at strømregningen til kundene blir dobbelt så høy.

Strømregningen består av nettleie, strøm og avgifter

Strømregningen kan deles opp i tre relativt like deler, henholdsvis nettleie, strøm og avgifter. Det betyr at selv om strømprisen dobler seg blir ikke hele strømregningen dobbelt så dyr. 

Nettleien har endret seg relativt lite fra i fjor til i år. Forbruksavgiften er redusert, men de totale avgiftene dras litt opp fordi merverdiavgiften også øker med strømprisen. Strømprisen har økt fra 31,29 øre/kWh i januar i fjor til 54,58 øre/kWh i januar i år. 

Strømpris opp 43 prosent, regningen opp 25 prosent

Dette betyr at en Skagerak-kunde som bruker 20 000 kWh per år får en strømregning som er cirka 750 kroner høyere i januar i år, sammenlignet med januar i 2018.

Mens strømprisen steg med 43 prosent fra januar i fjor til januar i år, øker den totale regningen med 25 prosent i samme tidsrom. En betydelig økning, men altså ikke fullt så mye som man kan få inntrykk av gjennom media.

Se forbruket ditt på Min Side

Med de nye og smarte strømmålerne er det nå mulig å følge strømforbruket på en helt annen måte enn tidligere. Ved å logge seg inn på Min Side på skageraknett.no er det mulig å se gårsdagens forbruk fordelt på døgnets timer. Dermed kan kundene prøve ut ulike sparetiltak og se i hvilken grad de fungerer.

Logg deg inn på Min Side her.

Flere årsaker til høy strømpris

Kraftanalytiker Eirik Lund Sagen i Skagerak Kraft sier det er flere årsaker til at strømprisen er høy.

- Når været blir kaldere øker forbruket og da øker også prisene. Samtidig har vi mindre snø sammenlignet med i fjor.

Det gjør at behovet for å importere kraft har økt. Selv om det er investert mye i fornybar energi som vindmøller og solceller på kontinentet de siste årene er fortsatt kull- og gasskraftverkene viktige når det blir kaldt. Kostnadene ved å produsere denne strømmen er derfor viktige for strømprisen.

- Prisen på både kull og gass har steget betydelig det siste året, men det viktigste er at prisen på utslippskvoter, CO2, har tredoblet seg fra samme tid i fjor.

Til sammen har dette gjort at prisen for strømmen fra et kullkraftverk har økt med 50 prosent.

Kraftanalytiker Eirik Lund Sagen forklarer det høye strømprisene i januar. Sagen viser til strømprisene i uke 4 som var enda høyere enn månedsgjennomsnittet i 2019.