Veien var ikke så lang fra tanke til handling for Thea Øverli og Sol Fossen da de to unge sivilingeniørene i avdeling for utvikling og analyse i Lede fant ut at de savnet en egen og litt nerdete fagkonferanse for dem som jobber med langsiktig nettplanlegging, utredninger og større tilknytninger hos landets nettselskaper. Da de luftet ideen for seksjonssjef Ellen Strøm Juliussen fikk de umiddelbart «go».

- I begynnelsen reklamerte vi med lederfri taleliste fordi det ofte er lederne vi får høre når vi er på andre konferanser. Vi ville ha en litt mer uformell arena hvor vi kan lære av fagfolkene som jobber med de samme temaene som oss i andre nettselskaper, forteller Thea.

Kunne vært enda større

Responsen var upåklagelig da de før sommeren inviterte til «Nettutviklingskonferansen 2022» på Skjærgården hotell og badepark i Langesund. De hadde i utgangspunktet satt et tak på 80 deltakere, men dette ble utvidet til 91, og enda var det noen som ikke kom lenger enn til ventelisten.

- Vi ønsket å sette en begrensning i deltagerantallet så terskelen ikke skulle bli for høy for å holde innlegg. Det er stor forskjell på å holde foredrag for 90 personer og 200 personer. I tillegg er det lettere å få til en dialog når vi ikke er så mange, forteller de to.

15 nettselskaper fra hele landet dominerte deltagerlisten. Fra Barents Nett i nord til Agder Energi Nett i sør. NVE stilte også med flere deltagere, og jentene syntes det var en ekstra fjær i hatten at Statnett stilte med en relativt stor delegasjon.

- Statnett har fått mye oppmerksomhet i det siste, derfor synes vi det var gøy at de kunne stille, sier Sol.

Bør samarbeide om nettutvikling

De to mener nettselskapene har mye å hente på å snakke mer sammen. Det gjelder ikke minst i disse tider hvor både Lede og andre nettselskaper opplever så stor etterspørsel etter kapasitet at nettet rett og slett er fullt enkelte steder.

- Vi trenger standarder for å sikre at kundene likebehandles. Hvis Sol er snillere enn meg når kunder henvender seg for å få tildelt kapasitet, har vi ikke likebehandling. Siden nettselskapene er monopolister er det også viktig at praksisen er mest mulig lik i hele landet, sier Thea.

Et hett tema under konferansen var hvordan man kan organisere en køordning for tilknytning. Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan derfor ikke si nei til noen, men det tar tid å bygge ut ny kapasitet, og det er hovedutfordringen. 

- Det blir galt hvis for eksempel Lede og Agder Energi Nett har veldig ulik praksis for hvordan de tildeler kapasitet hvis begge konkurrerer om den samme kapasiteten i det overliggende transmisjonsnettet, forklarer de to.

Mye arbeid, men frister til gjentagelse

Tilbakemeldingene har vært gode, og tankene rundt neste år har allerede begynt å svirre rundt i hodene på de unge kraftkvinnene.

- Ja, først må vi se om vi får lov til å gjøre det igjen, for det har gått med ganske mye tid, innrømmer Thea.

De har hatt et godt samarbeid med Agder Energi Nett og Lnett i forbindelse med planleggingen, men vil gjerne ha litt mer hjelp.

- Vi bør nok ha litt flere å spille på om vi skal arrangere en nettutviklingskonferanse til neste år også, konstaterer Sol.

Deltagere på konferanse