– Hemmeligheten ligger i å samle mange elbiler i løsningen og utnytte den fleksibiliteten batteriene representerer. Dette er det betalingsvilje for i strømmarkedet, og gevinsten deler vi med kundene våre, sier konstituert konserndirektør i Skagerak Energi Øystein K. Sæther.

Norge er det markedet i Europa der overgangen til elbiler er størst, med en elbilandel på over 50 prosent i nybilsalget. Elektriske biler utgjør en økende del av det årlige energiforbruket i husholdninger og næringsbygg, og krever smarte løsninger for å holde strømregningene og makslasten i nettet nede. Jedlix’ ladeløsning optimaliseres gjennom Jedlix Vehicle-Grid-Intergration (VGI)-plattformen.

– Behovet er stort for en brukerstyrt løsning som knytter e-mobiliteten og energibransjen sammen, sier Sæther.

App tilgjengelig

Den smarte lade-appen fra Jedlix (tilgjengelig for iOS og Android) passer for en rekke elektriske kjøretøy, og fungerer uavhengig av strømleverandøren. Det blir mulighet for flere smarte ladeløsninger for andre partnere i plattformen senere.

– Skagerak Energi og Jedlix vil også tilby løsninger for bedriftskunder med elektriske kjøretøyer i bilparken. Dette gjør det mulig for flåteeiere eller ladeoperatører å tjene penger på biler som lader, samtidig som de gjør samfunnsnytte, sier Sæther.

Partene tror at den store overgangen til en elektrisk bilpark gir store muligheter i nettet, der belastningen kan balanseres til fordel for både nettselskap og bileiere. Samarbeidet mellom elbil-eiere, Skagerak Energi og Jedlix utgjør en verdikjede som aktivt bidra til morgendagens nordiske balansering i strømnettet.

Jedlix med ambisjoner

Administrerende direktør i Jedlix, Serge Subiron, er stolt over samarbeidet med Skagerak Energi, som gjør en ny generasjon av smarte energitjenester mulig.

– Norge er første steg, og deretter retter vi oss mot de Nordiske landene. Jeg mener dette er et glimrende eksempel på hva et visjonært energikonsern og en e-mobilitets innovatør kan oppnå, sier Serge Subiron, i Jedlix.

Gjennom dette prosjektet ønsker partene å posisjonere seg inn mot nye markeder som anses viktige i dag og i fremtiden.

– Ved å tilby en åpen løsning for alle aktører vil vi kunne løse et viktig problem i den pågående elektrifiseringen av samfunnet. Partnerskapet med Jedlix muliggjør en skreddersydd løsning for det norske markedet som raskt kan implementeres, sier Øystein K. Sæther i Skagerak Energi.

– Skagerak utvikler og skal styrke utvikling av løsninger for en grønnere fremtid. Dette prosjektet vi bidra til å øke hastigheten til det fornybare samfunnet, ved å gjøre det enda mer attraktivt å velge elbil. Ved å ha tilgang til fleksibel effekt distribuert i strømnettet vil man også kunne finne alternativer til tradisjonelle nettforsterkninger. Jedlix sin plattform er testet ut i flere andre prosjekter og gir oss mulighet til en rask implementering, avslutter Sæther.