I løpet av Elsikkerhetsdagen 2022 ble det gjennomført hele 8746 egenkontroller i Ledes nettområde. 

Elsikkerhetsdagen var i 2022 et samarbeid mellom de lokale el-tilsyn (DLE) i Lede, Mørenett og ni andre nettselskap i Norge, og er en dag der boligeiere oppfordres til å ta en helsesjekk av eget elektrisk anlegg.

Denne dagen vil gjennomføres 15. oktober hvert år. 

Resultatet av undersøkelsen tas ut som statistikk, og kan benyttes videre i el-tilsynet sitt risikobaserte utplukk av tilsyns- og informasjonsarbeid.

Bevisst vinner

Av alle de 8746 gjennomførte besvarelsene i Ledes område ble Olav Kværne trukket ut som vinneren av en elsparkesykkel. 

– Dette er bare moro. Denne blir nok godt brukt av både meg og sønnen i huset, smiler Olav Kværne. 

Han er opptatt av elsikkerhet, og har et godt samarbeid med gode fagfolk i elektro- og installasjonsbransjen. 

– Jeg har sett branner forårsaket av feil på elektrisk anlegg, eller feil på elektriske apparater. Derfor er jeg nok ekstra opptatt av elsikkerhet, og personlig er jeg helt vaksinert mot skjøteledninger, sier Olav Kværne. 

En god bekreftelse

Olav har alltid hatt en interesse for svakstrøm, i både bil og båt, etter mange år i bil- og delebransjen. Derfor var han ikke vond å be da han fikk invitasjon til å gjennomføre en enkel elsikkerhetssjekk hjemme, på oppfordring fra det lokale eltilsyn i nettselskapet Lede under kampanjen Elsikkerhetsdagen. 

Som alle Ledes privatkunder fikk han invitasjon til Elsikkerhetsdagen på e-post. Elsikkerhetsdagen ble også markert med stand på kjøpesentre i Sandefjord og Skien, og via kampanjer i nettaviser og sosiale medier. 

– Det fungerte helt supert, og var ukomplisert å gjennomføre. Her hjemme har vi gjennomført en omlegging av det elektriske anlegget, og alt var på det tørre. Jeg er opptatt av at det skal være ordentlig, så det var greit å få en bekreftelse på det, sier han. 

Med gjennomført elsikkerhetssjekk ble Olav trukket ut blant nesten 9000 andre som vinner av en helelektrisk sparkesykkel.

– Olav er et godt eksempel, det er slik vi ønsker å ha det når det kommer til elsikkerhet, sier leder for det lokale eltilsyn i Lede, Christian Heyedahl. 

– Det var en liten egeninnsats, og sparkesykkelen ble en fin bonus, smiler Olav.

Ladevett

Stadig flere har private elsparkesykler og lader disse hjemme, og det har vært flere branner og branntilløp knyttet til elsparkesykler. Derfor har DLE samarbeidet med andre aktører om ladevettregler for elektriske sparkesykler: 

  • Laderen skal aldri tildekkes når den er tilkoblet.
  • Koble fra laderen når ladingen er fullført.
  • Ladingen bør skje på steder hvor det ikke finnes brennbart materiale i umiddelbar nærhet,helst utendørs eller i garasje. 
  • Ikke koble til laderen om du mistenker at batteriet kan ha fått skader.
  • Lad aldri mens du sover eller ikke er tilstede, men alltid under oppsyn. 

DLE-lederen håper Elsikkerhetsdagen kan bidra til økt sikkerhetsfokus, også når det kommer til lading generelt, og el sparkesykler spesielt. 

– Det er veldig viktig å lade riktig. Ikke koble el sparkesykkelen til en lader, dersom en av delene har vært utsatt for en skade, understreker Heyerdahl. 

Mer om ladevett finner du på Sikker hverdag sine nettsider