Om selskapene

Skagerak Nett
Skagerak Nett AS transporterer strøm i Vestfold og Telemark og Viken og spiller en sentral rolle i elektrifiseringen av en av Norges største industriregioner. Selskapet har 390 ansatte, 207.000 kunder og drifter 17 000 kilometer strømnett. Selskapet er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS som eies av Statkraft og de tre største Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Selskapet har sitt hovedkontor i Porsgrunn.

BKK Nett 
BKK Nett er en av Norges største operatører av strømnettet. Selskapet har 245 000 nettkunder og drifter 27 500 kilometer strømnett i Vestland fylke. BKK Nett bygger et fremtidsrettet strømnett i takt med samfunnsutviklingen på Vestlandet. For å sikre en stabil strømforsyning driver selskapet kontinuerlig vedlikehold av kraftledninger og anlegg. BKK Nett har 570 ansatte og hovedkontor i Bergen. 

Lyse Elnett  
Lyse Elnett muliggjør elektrifiseringen av samfunnet gjennom utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Selskapet transporterer strøm helt fram til rundt 150 000 kunder i ni kommuner i Sør-Rogaland. (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Hjelmeland, Gjesdal og Kvitsøy). Selskapet, som er en del av Lysekonsernet, har 350 ansatte og hovedkontor i Sandnes.

Tre av landets største nettselskap har undertegnet en intensjonsavtale om tettere samarbeid. Målet er å legge enda bedre til rette for elektrifisering av samfunnet, og samtidig redusere kostnader og holde nettleien nede.

BKK Nett (Vestland), Lyse Elnett (Sør-Rogaland) og Skagerak Nett (Vestfold og Telemark) har til sammen over 600.000 nettkunder. Selskapene mener den beste løsningen for å nå målene er gjennom en allianse. Det neste halve året skal samarbeidet utredes nærmere og konkretiseres.

Sterkere sammen 

Det grønne skiftet og digital utvikling medfører store endringer i kraftsystemene og stiller nye krav til aktørene. Nettselskapene i Norge står overfor et digitaliseringsløft og betydelige nettinvesteringer de neste ti årene. Skagerak Nett, Lyse Elnett og BKK Nett har tro på at disse utfordringene kan løses bedre, og til lavere kostnader sammen enn hver for seg.  

– Et samarbeid mellom de tre selskapene kan bidra til at vi lykkes enda bedre med elektrifiseringen, som er helt avgjørende for å nå de nasjonale og internasjonale klimamålene. Strømnettet er grunnmuren for elektrifiseringen, og dette grønne skiftet vil kreve mye av oss, sier Ketil Tømmernes, administrerende direktør i BKK Nett.  

Store nettinvesteringer

I intensjonsavtalen pekes det på tre områder hvor selskapene mener det er gevinster å hente på et formalisert samarbeid. De tre områdene er innkjøp, IT og kundetjenester.

– Gjennom et tettere samarbeid ønsker selskapene å bli mer datadrevet og øke tilfredshet hos sine kunder samtidig som kostnadene holdes nede. Vi er opptatt av trygge og gode kompetansearbeidsplasser lokalt, og at hvert selskap skal være en pådriver for det grønne skiftet i eget nettområde, sier konserndirektør Øivind Askvik i Skagerak Nett AS.

De tre selskapene holder til langs kysten og leverer strøm til viktige knutepunkt for transport.   

– Vi opplever stor pågang fra kunder som ønsker mer strøm. Dette gir sammen med et aldrende strømnett behov for større investeringer i strømnettet. Et samarbeid på innkjøp gir oss større volum, og det kan bidra til lavere kostnader, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett AS. 

Samarbeidet skal bidra til å styrke organisasjonene. En uttalt målsetning med samarbeidet er å holde kostnadene nede til glede både for eiere og kunder. God og effektiv nettdrift vil over tid føre til lavere nettleie enn man ellers ville hatt.