Kort om Cineldi

  • Cineldi, kort for Centre for Intelligent Electricity Distribution
  • Skal bidra til å utvikle fremtidens elektrisitetsnett.
  • Arbeider for å digitalisere og modernisere strømnettet for en mer effektivt, fleksibelt og robust strømforsyning.
  • Cineldi skal legge til rette for en kostnadseffektiv realisering av fremtidens fleksible og robuste strømnett.

Administrerende direktør Øivind Askvik er glad for at systematisk arbeid med å tenke nytt og innovere gir resultater.

- Skagerak Nett skal forstå kundenes behov og ligge i forkant med nye løsninger. Dette krever at vi er innovative og kontinuerlig utfordrer oss selv.

Juryen gir følgende begrunnelse for å tildele Skagerak Nett Cineldi-prisen for 2019:

"Skagerak Nett er innovativt og bidrar på mange arenaer i Cineldi. Selskapet er en av brukerpartnerne med flest personer som bidrar aktivt i Cineldi. Selskapet bidrar med flere personer i alle ekspertgruppene, deltar i flere piloter og tar initiativ til samarbeid med eksterne demoer/piloter."

Rom for å prøve og feile

Askvik forteller at ett av suksesskriteriene for å skape en innovasjonskultur er at ansatte får rom til å prøve og feile på alle områder, så lenge det ikke direkte påvirker helse miljø og sikkerhet eller kundenes strømforsyning.

- Vi har mange dyktige mennesker i Skagerak Nett som jobber med innovasjon, forteller han stolt.

Delt pris

En av disse er Eivind Gramme som får utmerkelsen sammen med Skagerak Nett. Gramme er ansvarlig for rammevilkår og deltar med stort engasjement i flere ekspertgrupper.

- For meg er det viktig å forstå hvordan fremtidens kraftsystem vil bli fordi det er viktig for hvordan rammevilkårene blir. Derfor engasjerer jeg meg i forsknings- og utviklingsarbeid, forteller han.
I sin begrunnelse trekker juryen frem at Gramme både tar initiativ og bidrar aktivt til forskningen, i tillegg til at han alltid er positiv og gjerne deler sin kunnskap.

- Det er gøy å få oppmerksomhet for innsats og engasjement, sier han, men understreker samtidig at han har mottatt prisen sammen med Skagerak Nett.

Cineldi gjør viktig arbeid

Han mener Cineldi gjør mye bra og viktig arbeid.

- I Cineldi får vi til ting som man ikke vi ikke løser andre steder, fordi forskningssenteret er så faglig bredt og stort i midler og ressurser.

PortrettbildeAskvik støtter helhjertet juryens begrunnelse av Gramme som prisvinner.

- Eivind Gramme er en dyktig medarbeider som bidrar på mange områder. Han fortjener virkelig prisen.

Cineldi-prisen er den tredje innovasjonsprisen Skagerak Nett får i år. Tidligere har de mottatt priser for en løsning som gjør montørene i stand til å jobbe mer selvstendig og effektivt, og en for et prosjekt sammen med Sintef og andre nettselskaper som tar i bruk sensorer for å gi kundene strømmen tilbake automatisk ved feil.