I oktober fortsetter Lede med linjerydding i nye områder. Arbeidet utføres av Norsk Skogrydding det vil pågå i områder av kommunene Skien, Bamble, Tønsberg og Holmestrand.

For å opprettholde en trygg og sikker strømforsyning må vi kontinuerlig befare og rydde langs strømledningene for trær og annen vegetasjon. Lede fortsetter linjeryddingen i nye områder fra cirka 2. oktober og den vil pågå i følgende områder:

Vestfold: Sande, Hof og Eidsfoss i Holmestrand kommune, Re i Tønsberg kommune.

Telemark: Kilebygda i Skien kommune og Valle i Bamble kommune.

Ryddearbeidet vil bli utført i traseene for lavspentledninger og 11- og 22-kV-høyspentledninger. Grunneiere med 11- og 22-kV-høyspentledninger på sin eiendom vil bli kontaktet per brev.

Trær nær ledninger, eller andre farlige forhold, kan meldes inn på feil.lede.no.

Les mer om linjerydding her.

Selv ved nyryddede linjetraseer kan trefall være en utfordring: