I oktober fortsetter Lede med linjerydding i nye områder. Arbeidet utføres av Norsk Skogrydding det vil pågå i områder av kommunene Skien, Bamble, Tønsberg og Holmestrand.

For å opprettholde en trygg og sikker strømforsyning må vi kontinuerlig befare og rydde langs strømledningene for trær og annen vegetasjon. Lede fortsetter linjeryddingen i nye områder fra cirka 2. oktober og den vil pågå i følgende områder:

Vestfold: Sande, Hof og Eidsfoss i Holmestrand kommune, Re i Tønsberg kommune.

Telemark: Kilebygda i Skien kommune og Valle i Bamble kommune.

Ryddearbeidet vil bli utført i traseene for lavspentledninger og 11- og 22-kV-høyspentledninger. Grunneiere med 11- og 22-kV-høyspentledninger på sin eiendom vil bli kontaktet per brev.

Les mer om linjerydding her.

Selv ved nyryddede linjetraseer kan trefall være en utfordring: