For å opprettholde en trygg og sikker strømforsyning må vi kontinuerlig befare og rydde langs strømledningene for trær og annen vegetasjon. Lede fortsetter linjeryddingen i nye områder nå i vår og den vil pågå i følgende områder:

Vestfold: Horten og Sandefjord kommuner.

Telemark: Hjartdal kommune og Herre i Bamble kommune. 

Ryddearbeidet vil bli utført i traseene for lavspentledninger og 11- og 22-kV-høyspentledninger. Grunneiere med 11- og 22-kV-høyspentledninger på sin eiendom vil bli kontaktet per brev.

I tillegg ryddes det langs 66- og 132-kV-ledninger flere steder i Vestfold og Telemark.

Les mer om linjerydding her.

Selv ved nyryddede linjetraseer kan trefall være en utfordring: