Selve testen gjennomføres ved at en bil med påmontert sensor kjører i bygatene på nattetid. Sensoren avdekker mulige små og begynnende feil i strømnettet der bilen kjører forbi. 

Fra 17. juni og noen netter fremover vil Osmose-bilen kjøre sakte gjennom bygater i Porsgrunn, Larvik og Sandefjord. 

– Vi ser på dette som en test, og det er spennende om det gir resultater. Vi vil etterprøve alle resultater med våre data, og undersøke om denne typen tjenester gir oss riktig innsikt, sier vedlikeholdsleder Morten Gøytil i Lede. 

Kan unngå strømbrudd

Han legger til at nettselskapet i dag har både AMS og jordfeilovervåking montert i strømnettet. Dersom testen med Osmose er vellykket kan det bidra til å avdekke det som kan bli større strømbrudd tidlig. 

– Dette kan være en metode for å avdekke og kartlegge små, og begynnelsen på større, feil i strømnettet tidlig, og på den måten kan vi unngå store utkoblinger av strømmen for kundene våre, sier Gøytil. 

Teknologien skal ifølge Osmose være utprøvd i USA, Nederland, Frankrike, Portugal og Australia.