Driftssentralen fjernovervåker regional- og distribusjonsnettet i forsyningsområdet. Alle feil i høyspentnettet registreres automatisk ved driftssentralen og personalet setter umiddelbart i gang feilretting.

Lavspentnettet er ikke fjernovervåket og eventuelle feil må meldes av kunde før feilretting kan komme i gang.

 

 

 

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679