Privat og næring. Lavspent distribusjonsnett

Måling av strømforbruk
Lede har ca 220 000 målere i sitt forsyningsområde. Måleren er installert i sikringsskap eller annet sted hos kundene og registrerer strømforbruket. Lede eier og vedlikeholder målerne. For å sikre at målerne registrerer riktig forbruk utfører Lede stikkprøvekontroll etter gjeldende forskrifter.

Det lokal eltilsyn (DLE)
Det lokale eltilsyn er en del av Lede. DLE kontrollerer det elektriske anlegget i boliger og næringsbygg. Det er viktig å presisere at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som til en hver tid er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Ca 50 % av alle boligbranner skyldes feil bruk, eller feil på det elektriske anlegget. Bruk godkjent installatør til utbedring av feil og mangler, samt installasjon av nytt elektrisk anlegg. Les mer om elsikkerhet her