Lede har anleggskonsesjoner i hele Vestfold og Telemark i et 17 523 kvadratkilometer stort område.

Lede har 1183 km med 132 og 66KV kraftledninger og 4566 stk. mastepunkter på dette spenningsnivået. Det er lagt ned 10 km 132 og 66 KV kraftkabler.