Transformatorkiosker

Høyspenningsnettet fører strømmen fra transformatorstasjonene fram til transformatorkioskene. Her transformeres strømmen ned til 230 eller 400 V spenning.

Alt nytt nett i Ledes sitt  forsyningsområde bygges for 400 V, mens eldre nett benytter 230 V spenning. Nettet ut fra transformatorkioskene kalles for lavspenningsnettet, og dette nettet fører strømmen fram til kabelkassene som fordeler strømmen videre til hver enkelt kunde.

Lede har 6827 transformatorkiosker.