Transformatorkiosker

Høyspenningsnettet fører strømmen fra transformatorstasjonene fram til transformatorkioskene. Her transformeres strømmen ned til 230 eller 400 V spenning.

Alt nytt nett i Ledes sitt  forsyningsområde bygges for 400 V, mens eldre nett benytter 230 V spenning. Nettet ut fra transformatorkioskene kalles for lavspenningsnettet, og dette nettet fører strømmen fram til kabelkassene som fordeler strømmen videre til hver enkelt kunde.

Lede har 6827 transformatorkiosker.

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679