Transformatorstasjoner

Lede har 110 stk. transformatorstasjoner med samlet ytelse på 2995,1 MVA.