Transformatorstasjoner

Lede har 110 stk. transformatorstasjoner med samlet ytelse på 2995,1 MVA.

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679