Utveksling mot Sentralnettet

Sentralnettet er et landsomfattende elektrisk hovedledningsnett for overføring og transformering av elektrisk kraft. Spenningsnivåene er 300 og 420 kV (kilovolt). I Vestfold og Telemark eies sentralnettsanlegg i hovedsak av Statnett SF.

Transformeringen ned til vårt regionalnett med 132 kV (kilovolt) spenningsnivå, gjøres i 6 sentrale transformatorstasjoner. Sentralnettet er også overførings- og transformeringsnettet for utveksling av kraft mellom Norge og nabolandene.