Lede jobber kontinuerlig med å sikre at nøytralitetskravet blir oppfylt. Alle ansatte i Lede får minimum årlig opplæring i hva dette betyr i praksis. 

Dette arbeidet skal dokumenteres gjennom en årlig nøytralitetsrapport: