Hva er Ledes nettleie sammenlignet med de andre nettselskapenene?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversikt over de ulike nettselskapenes nettleie på sin hjemmeside www.nve.no. Sammenlignet med Europa har Norge lav nettleie.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversikt over de ulike nettselskapenes nettleie på sin hjemmeside www.nve.no. Sammenlignet med Europa har Norge lav nettleie.