Jeg mottok ikke varslingen om en planlagt stans på mitt anlegg. I stedet mottok en annen dette. Hvorfor det?