Jeg mottok ikke varslingen om en planlagt stans på mitt anlegg. I stedet mottok en annen dette. Hvorfor det?

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679