Lede har avtale med installatører som kan utføre arbeid i nettet på vegne av nettselskapet. Disse kalles prekvalifiserte installatører og ordningen gir en mer effektiv arbeidsprosess og gjør arbeidet enklere både for installatør og kunde.

Installatør sender nødvendige meldinger til Lede via Elsmart. Dette gjelder blant annet for følgende typer arbeid:

  • Tilknytning av nye elektriske anlegg for bolig eller fritidsbolig i eksisterende boligfelt
  • Endringer i elektriske anlegg for bolig eller fritidsbolig. For eksempel endring av størrelse for hovedsikring (eks tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
  • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
  • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap)
  • Sammenkobling av anlegg

Behandlingstid hos Lede er inntil 30 dager fra bestilling foreligger. 

Installatører som ikke er prekvalifisert av nettselskapet må ta kontakt med en prekvalifisert installatør for å få utført arbeid i nettet, som for eksempel å legge frem stikkledning til kundens anlegg. Kunden skal ikke merke noen forskjell på dette. Oversikt over prekvalifiserte installatører finner du her. 

Informasjon om større og mellomstore tilknytninger, samt søknadsskjema på det finner du her: