Lede har avtale med installatører som kan utføre arbeid i nettet på vegne av nettselskapet. Disse kalles prekvalifiserte installatører og ordningen gir en mer effektiv arbeidsprosess og gjør arbeidet enklere både for installatør og kunde.

Last ned liste over elektroinstallatører, med oversikt over hvem som er prekvalifisert av Lede

Installatører som ikke er prekvalifisert av nettselskapet må ta kontakt med en prekvalifisert installatør for å få utført arbeid i nettet, som for eksempel å legge frem stikkledning til kundens anlegg. Kunden skal ikke merke noen forskjell på dette.

Installatør sender nødvendige meldinger til Lede. Dette gjelder blant annet for følgende typer arbeid:

  • Tilknytning av ny bolig eller fritidsbolig
  • Endring av størrelse for hovedsikring (f.eks. tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
  • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
  • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap)
  • Sammenkobling av anlegg
  • Rive anlegg

Behandlingstid hos Lede er inntil 30 dager fra bestilling foreligger. 

Informasjon om mellomstore og større tilknytninger, samt søknadsskjema på det finner du her: