Helikoptre som løfter tømmer er ikke hverdagskost. Men når vi bygger om strømnettet på strekningen fra Vrangfoss kraftverk til Bolvik transformatorstasjon må vi inn med helikopter. Terrenget er så bratt at det er vanskelig å få tømmeret bort på annen måte.

Den nye ledningen erstatter en gammel, men er også flyttet noe vekk fra bebyggelsen. Linjetraseen er hele 2,2 mil lang og 500 kubikk med trevirke måtte bort. Nå arbeider vi med å støpe fundamenter til master, og fram til høsten reiser vi master i både stål og kompositt.