For første gang siden støtteordningen for høye strømpriser ble innført har snittprisen for strøm vært under grensen for strømstøtte i NO2, prisområdet for Ledes kunder. Det blir derfor ikke trukket fra strømstøtte på nettleiefakturaen som kommer i august. 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) melder at månedsprisen for juli er 69 øre/kWh. Det er rett under grensen for strømstøtte, som er på 70 øre. Prisen er oppgitt uten merverdiavgift. 

Europower melder at snittprisen for NO2 i juli 2023 er den laveste på to år, etter å ha falt med circa 30 prosent fra juni til juli i år.

Slik beregnes strømstøtten

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. Denne andelen er 90 prosent fra og med september 2022.
Kilde: RME 

Nettselskapene betaler ut

Strømstøtten betales ut av nettselskapene, ved at støtten blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Støtteordningen tar utgangspunkt i kundenes eget månedlige strømforbruk og en støttesats. Dersom månedsprisen er 70 øre/kWh eller mer blir, blir støtten trukket fra nettleien. 

Mer informasjon om strømstøtteordningen finner du på våre nettsider.