Slik fungerer strømstøtten

Kunden får tilbakebetalt en andel av strømkostnaden når strømprisen overstiger 70 øre per kWt eks mva. Det er viktig å merke seg at det er den gjennomsnittlige områdeprisen i området du bor i som legges til grunn, og ikke hvilken strømpris/avtale den enkelte kunde har. Du som har Lede som netteier hører til prisområde NO2. Det er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som beregner støttesatsen per måned, og denne vil ikke være klar før måneden er over.

Utbetaling av strømstøtte

Strømstøtten trekkes fra på nettleiefakturaen. Hvis støttebeløpet overstiger fakturert nettleie vil tilgodebeløpet trekkes fra på strømregningen (hvis du har felles faktura på nettleie og strøm) eller bli utbetalt til din konto. Hvilket kontonummer vi utbetaler til kan du se på Min side (innlogging med Bank-ID eller sms). Vi utbetaler tilgodebeløp på fakturaens forfallsdato.

Hvem får strømstøtte

Støtten gjelder for alle private husholdninger, sameier og borettslag (også fellesmålte). Det gis ikke strømstøtte til hytter/fritidsboliger med mindre man i Folkeregisteret er registrert som bosatt på adressen før 18.01.23. Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i kartverket. 

Fritidsbolig benyttet som permanent bolig

Som hovedregel gis det ikke strømstøtte til fritidsboliger, men det er nye regler for fritidsboliger som benyttes som permanent bolig. For å få strømstøtte til fritidsboligen må man være folkeregistrert som bosatt på adressen før 18.01.23. Du må fremskaffe dokumentasjon fra Skatteetaten på dette og sende til oss. Vi kan ikke behandle søknader om strømstøtte før denne dokumentasjonen foreligger. Det kan betales ut støtte for forbruk tilbake til september 2022. Første utbetaling kommer så snart vi har behandlet din søknad.

Hvis du er folkeregistret som bosatt i fritidsboligen etter 18.01.23 må du søke kommunen om bruksendring til bolig før du har krav på strømstøtte.

Spørsmål og svar

NVE oppdaterer sine nettsider kontinuerlig med alt av endringer som skjer. Her finner du informasjon både for husholdninger, boligselskaper og nettselskaper:  

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for strøm (NVE)

Nytt fra RME om kompensasjonsordningen.

Slik gjennomføres strømstøtte til boligselskapene

Støttesatser

Kilde: NVE.no

Boligselskaper

Les om hvordan strømstøtten til boligselskaper gjennomføres her.

Har ditt boligselskap fått for mye i støtte eller ikke mottatt støtte? Vennligst logg inn på min side og send oss en melding derfra. 

Min side