Hvordan fungerer AMS-målerne?

Målerne bruker radiokommunikasjon for å overføre måledataene. Overføringen skjer altså trådløst til en innsamlingsenhet som er montert ved en av våre nettstasjoner. Hver enkelt måler fungerer også som et antennepunkt som kan sende dataene videre til innsamlingsenheten hvis dekningen i området er dårlig. Innsamlingsenheten overfører dataene videre via mobilnettet til sentralsystemet hos Lede. Der behandles dataene og gjøres tilgjengelig for kundene via Min side.

I områder med svært spredt bebyggelse eller dårlige radioforhold kan det være aktuelt å bruke mobilnettet til kommunikasjonen.

Målerne bruker radiokommunikasjon for å overføre måledataene. Overføringen skjer altså trådløst til en innsamlingsenhet som er montert ved en av våre nettstasjoner. Hver enkelt måler fungerer også som et antennepunkt som kan sende dataene videre til innsamlingsenheten hvis dekningen i området er dårlig. Innsamlingsenheten overfører dataene videre via mobilnettet til sentralsystemet hos Lede. Der behandles dataene og gjøres tilgjengelig for kundene via Min side.

I områder med svært spredt bebyggelse eller dårlige radioforhold kan det være aktuelt å bruke mobilnettet til kommunikasjonen.